AIKIDO Balerna - SHIN SHIN TOITSU AIKIDO - Ki no Kenkyukai Internazionale

4° KYU

Jo Aiki Taiso:
  Funakogi Undo
  Ikkyo Undo
  Tenshin Undo
  Zengo Undo
  Happo Undo

Mae Ukemi e Ushiro Ukemi (ogni lato, 3 avanti, 3 indietro)

Katatedori Ikkyo
Tsuki Ikkyo
Tsuki Koteoroshi
Ryotemochi Koteoroshi
Ushiro Ryotedori Zemponage
Ushiro Katatedori Uragaeshi
Ushiro Katatedori Ikkyo

 

pratica

ogni giovedì
dal settembre a maggio
(calendario scolastico)
18:00 - 19:30 bambini
20:00 - 22:00 adulti


Mail:
segreteria@aikido-balerna.ch


 

dove

Palestra scuole Balerna
viale Municipio, 6828 Balerna


 

seminario a Praga (CZ)

con Bernhard Boll

08.11.2019 - 10.11.2019

 

     pdf en