2019 2017

Foto 2018

Bambini

Aikido Balerna bambini gruppo 2018
Aikido Balerna bambini
Aikido Balerna bambini
Aikido Balerna bambini
Aikido Balerna bambini
Aikido Balerna bambini
Aikido Balerna bambini
Aikido Balerna bambini
Aikido Balerna bambini
Aikido Balerna bambini

Adulti

Aikido Balerna adulti foto 2018
Ki Aikido Hechingen
Ki no Kenkyukai Franche-Comte
Aikido Balingen vhs
Aikido Balerna
Aikido Balerna istruttori
Aikido Plan d'Aups Yoshigasaki
Aikido Trebur TSV
Ki und Aikido Nürnberg Seminar 2018
Ki Aikido Nürnberg
Aikido Bosco Gurin 2018
Aikido Bosco Gurin
Aikido Balerna Yoshigasaki
Aikido Balingen Frommern Yoshigasaki
Aikido Praha seminar Boll
Aikido Balerna gruppo

2019 2017