2016 2014

Foto 2015

Bambini

Ki Aikido Ticino Balerna bambini
Ki Aikido Ticino Balerna
Ki Aikido Ticino Balerna
Ki Aikido Ticino Balerna
Ki Aikido Ticino Balerna
Ki Aikido Ticino Balerna
Ki Aikido Ticino Balerna
Ki Aikido Ticino Balerna
Ki Aikido Ticino Balerna
Ki Aikido Ticino Balerna

Adulti

Ki Aikido Ticino Balerna adulti
Ki Aikido Torino
Ki Aikido Plan d'Aups - Marseille
Ki Aikido Trebur
Ki Aikido Bosco Gurin
KI Aikido Balerna
Ki Aikido Haigerloch Yoshigasaki
Ki Aikido Praha Hájek
Ki Aikido Trebur Maurizio Volpe
Ki Aikido Mendrisiotto

2016 2014