2015 2013

Foto 2014

Bambini

Ki Aikido Svizzera Ticino Balerna
Ki Aikido Svizzera Ticino Balerna
Ki Aikido Svizzera Ticino Balerna
Ki Aikido Svizzera Ticino Balerna

Adulti

Ki Aikido Svizzera Ticino Balerna adulti
Ki Aikido Hechingen Zollernalb
Ki Aikido Heidelberg
Ki Aikido Heidelberg
Ki Aikido Heidelberg
Ki Aikido Heidelberg
Ki Aikido Trebur
Ki Aikido Stuttgart Yoshigasaki
ki no kenkyukai international
Ki Aikido France Marseille
Ki Aikido France Marseille
Ki Aikido Praha Prague Seminar Boll
Ki Aikido Ticino Bosco Gurin
Ki Aikido Bruxelles
Ki Aikido Bruxelles
Ki Aikido Trebur
Ki Aikido Balerna Ticino
Ki Aikido Genova
Ki Aikido Genova

2015 2013